За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

ОБЩИНА

   Община Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство. Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17% от територията на страната.
Община Садово се състои от 1 град – Садово, обединяващ икономическите, административните и културно - просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и Чешнегирово. Населението на Общината възлиза на 15 115 жители (ГРАО,2015-02-01), а населението на гр. Садово е 3 876 жители (ГРАО,2014-08-15). Прочетете повече

   В гр. Садово се намира първото професионално земеделско училище в България, открито през 1883 год. и функциониращо днес като Селскостопанска гимназия; и първата Земеделска опитна станция в страната, която днес, под името Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков", е един от водещите научни центрове в областта на селското стопаство. В града има и основно училище - ОУ "Гео Милев", има действащи училища и в селата: Богданица - ОУ Богданица, Болярци - ОУ "Г. С. Раковски", Караджово - ОУ "Васил Левски", Катуница - ОУ "Христо Ботев", Поповица - ОУ "Христо Ботев" и Чешнегирово - ОУ "Св.Св. Кирил и Методи".

   През територията на Общината текат реките Марица, Чая, Сушица и Черкезица. Поземленият фонд на Община Садово възлиза на 193 хил. 144 дка.


   Природните дадености и доброто местоположение – в близост до международна пътна инфраструктура/ шосе Е-80 и жп линия София – Истанбул/ създават предпоставки за развитите на селско-стопанско производство.

 

   На тeриторията на гр. Садово се намира Цeнтър за обществена подкрепа, който има ключова роля за оказване на помощ на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Прочетете повече

 

    Садово е селище със стародавна история...
   На 2 км югозападно от Садово има останки от праисторическо селище. Не са малко и тракийските селищни могили. В селищната система на общината е открит един от най-красивите седящи глинени идоли в българска национална съкровищница, сега съхраняван във Виенския исторически музей. Характерни за региона са уникалните находища на местна сива тракийска керамика. Богато е историческото наследство от римско време.

   Преди руско-турската освободителна война от 1878 година село Садово има около 3 хил. дка обработваема земя. Отглеждал се главно ориз. Населението се прехранвало със скотовъдство – овце, крави, биволици, свине, коне. Твърди се, че името на селото е дал поетът Иван Вазов, който бил гост на откриването на Държавното земеделско училище. Заради изобилната растителност той предложил вместо Чешнегир селото да се казва Садово. 
   

   Показателен факт за находчивостта и предприемчивостта на местното население е факта, че Катуница е основния доставчик на аспержи за двореца на Фердинанд в столицата.

 Пак там французинът Анри Жервелие, пристигнал през 30-те години на 20-ти век, бил смаян от качеството на ягодовия пулп и атрактивната рекламна кампания на ягодите. Девойки в тракийски носии поднасяли пресните плодове на пътуващите по международната жп линия, наричана тогава “Конвенционала”, в ракитови кошнички с рекламна хартия и надписи на френски, немски и английски.

 

   За първи път в страната в Катуница предприемчивият Благой Данов отглежда внесени през 1919 година култивирани върби в промишлено количество и през 1932 година изпраща първия вагон с върбови пръчки за плетени изделия за Истанбул.


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТУРИЗЪМ? МОЖЕ БИ...


              

    Единственото находище по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната на бяла водна лилия (Nymphaea alba) е местността “Мъртвицата”, намиращо се в землището на с. Поповица, с площ 1,0 ха. Местността е обявена за защитена.
На територията на с. Катуница се намира вековно дърво – черна топола, с височина 30 м, обиколка 4,50 м, възраст 127 години. Тополата е обявена за природна забележителност.


Паметници на културата

   

                                      с. Болярци                                 Храм “Св.Петка”,                            с.Чешнегирово
                                                                                             с.Караджово