За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

Профил на купувача

 


Профил на купувача след 01.01.2017г.
Вътрешни правилаСъбиране на оферти с обява


Процедури по ЗОП


Публични покани 


Договори с директно възлагане

 

Събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП