За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

 

Общински съвет – Садово  мандат  2019-2023 г.

 

1. Атанас Телчаров

2. Васка Атанасова

3. Веселина Маркова

4. Георги Йорданов

5. Георги Буков

6. Димитър Йорданов

7. Иванка Христева

8. Ирина Диновска

9. Калина Стаменова

10. Никола Пенчев

11. Пенко Бончев

12. Петър Петковски

13. Серьожа Апостолов

14. Спас Панев

15. Станислав Панайотов

16. Теодора Стефанова

17. Христо Кирев