За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.03.2023г. от 15.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.02.2023г. от 09.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.01.2023г. от 09.30 часа


Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 29.12.2022г. от 16.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 14.12.2022г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 21.11.2022г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.10.2022г. от 9.30 часа


Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 04.10.2022г. от 17.00 часа


Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 15.09.2022г. от 17.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 12.09.2022 г. от 9.00 часа


Покана за извънредно заседание на ОбС-Садово на 15.08.2022 г. от 17,00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 02.08.2022г. от 09.30 часа

Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 01.07.2022 година от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 13.06.2022г. от 17.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.05.2022г. от 17.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 09.05.2022г от 9.30 часа


Покана за извънредно заседание на ОбС-Садово на 15.04.2022г. от 17.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.03.2022г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 25.02.2022г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 17.01.2022г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 10.12.2021г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 16.11.2021г. от 09.30 часаПокана за заседание на ОбС-Садово на 15.10.2021г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 14.09.2021г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.08.2021 г. от 09.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 17.06.2021г. от 16.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.05.2021г. от 09.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 29.04.2021г. от 09.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.03.2021г. от 09.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.02.2021г. от 16.00 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 02.02.2021г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.12.2020г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 05.11.2020г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.09.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.07.2020г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.06.2020г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.05.2020г. от 9.30 часа


Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.04.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.03.2020г. от 9.30 часа

Покана за изв.заседание на ОбС-Садово на 19.03.2020г. от 17.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 24.02.2020г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.01.2020г.от 09.30 часа

Покана за изв.заседание на ОбС-Садово на 14.01.2020г.от 17.00ч.

Покана за заседание на заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 09.30 ч.

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 20.11.2019
от 17.00ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 07.10.2019г. от 09.30 часа

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 17.09.2019 от 17.30ч.


Покана за заседание на Общински съвет на 02.09.2019г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 02.08.2019г. от 09.30 часа


Покана за изв.заседание на Общински съвет на 15.07.2019 от 17.30ч.

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 21.06.2019 от17.00ч.


Покана за изв.заседание на Общински съвет на 10.06.2019 от 17.00ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 03.06.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 22.04.2019г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 29.03.2019г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 25.02.2019г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 31.01.2019г. от 17.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 21.01.2019г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 18.12.2018г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 09.11.2018г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 09.10.2018г. от 09.30 часа


Покана за изв.заседание на Общински съвет на 19.09.2018от 17.30ч.

,

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 30.08.2018 от 17.30ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 20.08.2018г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 28.06.2018г. от 18.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 31.05.2018г. от 9.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 02.04.2018г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2018г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 29.01.2018г. от 9.30 часа  


Покана за заседание на Общински съвет на 13.12.2017 г. от 09.30часа


Покана за заседание на Общински съвет на 24.11.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 27.10.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.09.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 07.08.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 19.06.2017г. от 18.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 12.05.2017г. от 9.30 часа

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 18.04.2017от 17.30ч.


Покана за изв.заседание на Общински съвет на 24.02.2017от 17.30ч.


Покана за заседание на Общински съвет на 22.02.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 27.01.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 09.12.2016г. от 10.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 14.11.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.11.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 08.09.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.07.2016г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 10.05.2016г. от 10.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 15.04.2016г. от 17.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 31.03.2016г. от 10.00 часа
|
Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2016г. от 10.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 26.01.2016г.от 10.00 часа 

Покана за заседание на Общински съвет на 14.12.2015г. от 09.30 часа  


  Покана за заседание на Общински съвет на 17.11.2015г.от 13.00часа


Покана за заседание на Общински съвет на 17.09.2015г. от 9.30   часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.08.2015г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 30.06.2015г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 28.05.2015г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 29.04.2015г. от 09.30 часа

            

Покана за заседание на Общински съвет на 05.03.2015 г. от 17.30часа


Покана за заседание на Общински съвет на 13.02.2015 г. от 9.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г. от 9.30 часа 

Покана за заседание на Общински съвет на 17.12.2014 г. от 9.30 часа

 

Покана за заседание на Общински съвет на 28.11.2014 г. от 9.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 31.10.2014 г. от 9.30 часа

 

Покана за заседание на Общински съвет на 26.09.2014 г. от 9.30 часа