За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

 ГРУПИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САДОВО

мандат 2019-2023  

 

                                         

        І. Група общински съветници, избрани с листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ            Ръководител: Теодора Стефанова

                Говорител: Веселина Маркова

                    Членове: Атанас Телчаров

                                     Георги Йорданов                          

                                     Димитър Йорданов

                                     Иванка Христева

                                     Ирина Диновска

                                     Никола Пенчев

                                     Пенко Бончев

                                     Серьожа Апостолов

                                     Станислав Панайотов

                                     Христо Кирев

                             

       ІІ. Група общински съветници, избрани с листата на ПП „ГЕРБ"            Ръководител: Георги Буков

                Говорител: Калина Стаменова

                         Член: Петър Петковски