За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bgПРАВИЛА ДОИЗАЯВЛЕНИЕ ДОИ


ЗАПОВЕД ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.


ПРОТОКОЛ


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА САДОВО