За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

....

Публичен регистър на Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за вписаните сдружения на "Струженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост" на територията на община Садово

,

Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ

=

Регистър на административните актове, издадени от кмета на община Садово през 2022 г.

,